Έως τις 22:00 κλειστό το σύστημα e-adeies λόγω εργασιών

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 22:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ όπως είναι το Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Άδειων, Ελεγκτές Δόμησης, Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων, η Διαχείριση Λογαριασμών tee.gr και teemail.gr κλπ.