Απέρριψε το ΣτΕ την αίτηση Ακυρώσεως της ΥΑ έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ απορριπτική ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Αίτησης Ακυρώσεως της ΥΑ έκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Όπως αναφέρει: ”Συνάδελφοι/σες ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ Αριθμ. 1844/2019 Απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη μη υλοποίηση του άρθρου 2, της παραγράφου 4 της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταθάκη (ΦΕΚ Β’ Τεύχος 3136/31-07-18), συνδυαστικά με το άρθρο 36, παρ.3 του ν.4495/17, που αφορά στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών της Κατηγορίας 3.

Η απόφαση, την οποία και αναρτούμε για ενημέρωση σας, στηρίζεται στο ότι η Ένωση μας «δεν έχει, κατ’ αρχήν, έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης» και «στους προαναφερθέντες καταστατικούς σκοπούς της δεν περιλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού ή οικιστικού)» και συνεπώς  «η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, για έλλειψη έννομου συμφέροντος της αιτούσας, ως απαράδεκτη». Η απόρριψη δηλαδή έγινε για τυπικούς λόγους και όχι για λόγους ουσίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, στην κατηγορία 3 υπάγονται όλες οι ανεγέρσεις και προσθήκες κτιρίων σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή (κατοικίες έως 2000 τμ και ειδικά κτίρια έως 1000 τμ) και άρτιου κατά κανόνα γηπέδου σε εκτός σχεδίου, για χρήση κατοικίας, που ΔΕΝ απαιτείται έγκριση κάποιου άλλου φορέα πριν την έκδοση Ο.Α., όπως της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου, του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κλπ. Όμως, καταργώντας τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος, αυξάνονται οι κίνδυνοι ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο υπό αμφισβήτηση ή σε οικόπεδο που αν και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δεν μπορεί να δομηθεί, λόγω ύπαρξης ρεμάτων, ζωνών προστασίας κλπ, που θεσμοθετήθηκαν ή είναι υπό θεσμοθέτηση μεταγενέστερα του σχεδίου. Η τεκμηρίωση των θέσεων υπάρχει αναρτημένη στην  «Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου για Ν. 4495/17 στο ΣτΕ. .docx»

Η «αυτόματη» έκδοση χιλιάδων οικοδομικών αδειών της «Κατηγορίας 3» στον ένα χρόνο λειτουργίας του Συστήματος και ο απαιτούμενος δειγματοληπτικός έλεγχος αυτώνεκτιμούμε ότι θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιχειρημάτων μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να πείσουμε ότι ο Δημόσιος Έλεγχος από επαρκώς στελεχωμένες, με σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες Υπηρεσίες Δόμησης καθώς και με επιμόρφωση του προσωπικού και κωδικοποίηση της Νομοθεσίας αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προστασίας τόσο του Δημόσιου Συμφέροντος, όσο και του Περιβάλλοντος”.