Το πλήρες, τροποποιημένο κείμενο του ν.4495/2017 μετά την υπερψήφιση του πολυνομοσχεδίου της 10/12.

Σε συνέχεια του ανωτέρω νόμου, νέες διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» τροποποίησαν εκ νέου τον ν.4495/2017.

Με σκοπό την υποστήριξη των αναγνωστών του, το B2Green.gr προδημοσιεύει* τον ν.4495/2017 με όλες τις τελικές τροποποιήσεις όπως ψηφίστηκαν στα ανωτέρω νομοσχέδια.

Σημειώνουμε τα εξής:

  • Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι καταργούμενες διατάξεις
  • Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι νέες διατάξεις του ν.4643/2019
  • Με μπλε χρώμα σημειώνονται για βοηθητικούς λόγους οι διατάξεις που δεν τροποποιούν ρητώς συγκεκριμένα άρθρα του ν.4495/2017 αλλά αφορούν στις περιπτώσεις του ν .4178/2013, οι οποίες δεν µεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011
  • Με πορτοκαλί χρώμα σημειώνονται οι νέες διατάξεις του τελευταίου Ν/Σ «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που υπερψηφίστηκε την 10 Δεκ 2019 

* Εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ με θέμα «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τροποποιημένο ν.4495/2017 σε αρχείο pdf, από εδώ

Επιπλέον, αν και δεν πρόκειται για διάταξη που τροποποιεί τον ν.4495/2017, παραθέτουμε διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο ανωτέρω τελευταίο νομοσχέδιο και αφορά και τους ιδιοκτήτες τακτοποιημένων αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οποία ιδιοκτήτες ακινήτων με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους Δήμους, έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν χωρίς επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, όπως προέβλεπε μέχρι πρότινος η σχετική νομοθεσία:

Άρθρο 51
Ρυθµίσεις σχετικά µε δηµοτικά τέλη

…2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020.