ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ