Κτηματολόγιο: Κίνδυνος άμεσης μετεγγραφής στο δημόσιο τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε 35 περιοχές.

Τον κώδωνα του κινδύνου για την απώλεια των περιουσιών “αγνώστου ιδιοκτήτη” σε 35 περιοχές της χώρας κρούει ο Βουλευτής Άρτας, κ. Γιώργος Στύλιος.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής εντοπίζει το πρόβλημα στις λεπτομέρειες της διατύπωσης του ν.4623/2019 όπου και δίνεται οριζόντια τελική προθεσμία μέχρι τις 31.12.2020 για όσες περιοχές δεν είχε λήξει η προθεσμία μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2018, ενώ για τις περιοχές που θα λήξουν μετά την ημερομηνία αυτή, καθορίζεται ως λήξη της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, η τελευταία μέρα του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται οκταετία.

Όπως σημειώνει ο Βουλευτής, το πρόβλημα επισημαίνεται στη διάταξη όπου αναγράφεται “..εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018”, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι 21 περιοχές για τις οποίες η προθεσμία παρήλθε το 2017 καθώς και επιπλέον 14 περιοχές που έληξαν το 2018 εξαιρούνται από τη γενική προθεσμία στις 31-12-2020.

Με σχετική ερώτησή του προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκη, αναλύει το πρόβλημα και ζητά να συμπεριληφθούν οι 35 αυτές περιοχές στην τελευταία γενική παράταση μέχρι 31-12-2020.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Προβλήματα στην παράταση για τα αδήλωτα ακίνητα και για τα λάθη των εγγράφων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Τριάντα πέντε (35) περιοχές μένουν εκτός.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Υπάρχει μεγάλο θέμα με τις προθεσμίες οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους  πολίτες, αλλά και για τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Άρτα καθώς και σε 34 ακόμη Δήμους και περιοχές  της  χώρας μας.

Όπως γνωρίζετε, με τον ν.4585/2018 ΦΕΚ Α’ 216/24.12.2018 άρθρο 1, ορίζεται ότι για τις περιοχές που η δεκατετραετής προθεσμία, οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου έληξε εντός του 2017 καθώς και για τις  περιοχές που έχει λήξει μέχρι τις  30.11.2018, οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές οριστικοποιούνται. Αντίστοιχα, στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο (ν.4623/2019 ΦΕΚ Α’ 134/9.8.2019 άρθρο 102), δίνεται οριζόντια τελική προθεσμία μέχρι τις 31.12.2020 για όσες περιοχές ΔΕΝ είχε λήξει η προθεσμία μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2018, ενώ για τις περιοχές που θα λήξουν μετά την ημερομηνία αυτή, καθορίζεται ως λήξη της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών, η τελευταία μέρα του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται οκταετία.

Ωστόσο, το πρόβλημα επισημαίνεται στη διάταξη όπου αναγράφεται “..εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018”. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 21 περιοχές για τις οποίες η προθεσμία παρήλθε το 2017 καθώς και επιπλέον 14 περιοχές που έληξαν το 2018 εξαιρούνται από τη γενική προθεσμία στις  31-12-2020. Ως αποτέλεσμα περιουσίες σε 35 Δήμους και περιοχές* της χώρας μας όπου φαίνονται ως  «αγνώστου ιδιοκτήτη» “θα χαθούν” και θα μετεγγραφούν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου.

Προφανώς, η ρύθμιση καθιστά ευκολότερη την παρακολούθηση της λήξης των προθεσμιών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να “χάσουν” όχι μόνο την ακίνητη περιουσία που δεν δήλωσαν, αλλά και ακίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί και από λάθος της κτηματογράφησης δεν καταχωρήθηκαν καθόλου ή καταχωρήθηκαν λανθασμένα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν χάσει το δικαίωμα δήλωσης  των ακινήτων τους, λόγω της διαφοράς  των ορίων τοπικών κοινοτήτων ανάμεσα στους Δήμους και το Κτηματολόγιο. Δεδομένου ότι ο Αστικός Κώδικας προβλέπει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να  έχουν 20 τουλάχιστον  έτη συνολική προθεσμία πριν το Κράτος “δημεύσει” την ακίνητη περιουσία τους ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

  • Προτίθεστε να συμπεριλάβετε  τους 35 Δήμους και περιοχές που είναι εμπρόθεσμοι στην τελευταία γενική παράταση μέχρι 31-12-2020;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Στύλιος

Δείτε παρακάτω το επίμαχο άρθρο του ν.4623/2019 στο οποίο αναφέρεται ο βουλευτής:

Άρθρο 102
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) αντικαθίσταται ως εξής:

α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216) καταργούνται.

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

https://www.b2green.gr/el/post/75765/ktimatologio-kindynos-amesis-metengrafis-sto-dimosio-ta-agnostou-idioktiti-se-35-perioches