Επικαιροποίηση στοιχείων – Πίνακες θεσμοθετημένων οικισμών Ν. Κέρκυρας

Δείτε τους επικαιροποιημένους χάρτες των οικισμών Κέρκυρας που δημοσίευσε το ΤΕΕ.

Καθορισμός Κεντρικού τμήματος.

Οικισμοί – Προυφιστάμενοι 23

Οικισμοί χωρίς στοιχεία.