ΑΣΕΠ: Τρέχουν 7 προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο – Αιτήσεις τώρα.

Προκηρύξεις του δημοσίου για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Αναλυτικός οδηγός από το Dikaiologitika News για θέσεις εργασίας σε δήμους. Αιτήσεις και υποβολή δικαιολογητικών έως και 23/12.

ΑΣΕΠ : Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Θέρμης

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την επιθυμία για κάλυψη εννέα (9) θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα μέσω ΑΣΕΠ με 8/μηνη σύμβαση εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 52931/12-12-2019,  ΣΟΧ 2/2019.

Υποβολή αιτήσεων από τις 15 Δεκεμβρίου έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2019.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προσλήψεις στον δήμο Μαραθώνα

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών για την εξής κατά αριθμό ατόμων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

50 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Το ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 50 (πενήντα) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

22 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2019-19/12/2019

Δείτε εδώ την προκήρυξη

90 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη 90 ατόμων ΥΕ Καθαριοτητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/12/2019-20/12/2019

Δείτε εδώ την προκήρυξη

23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών “ΡΟΔΑ”

Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών “ΡΟΔΑ” ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/12/2019-23/12/2019

Δείτε εδώ την προκήρυξη

10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

3 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
2 ΠΕ Οικονομικοί Λογιστικοί
4 ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί Έργων Υποδομής
1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Περίοδος υποβολής Αιτήσεων: 11/12/2019-20/12/2019

Δείτε εδώ την προκήρυξη