ΑΣΕΠ: 372 προσλήψεις σε νοσοκομεία της χώρας.

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν τέσσερα νοσοκομεία της χώρας που βρίσκονται σε πρωτεύουσες νομών. Ειδικότερα μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αναζητούν 372 άτομα για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα:

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 316 ατόμων στον Ευαγγελισμό (προκήρυξη)

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 32 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 16 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας