Κτηματολόγιο: Πως θα λειτουργήσει ο θεσμός του διαπιστευμένου μηχανικού

Το ΥΠΕΝ προωθεί συνεργασία με το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  για τη δημιουργία  του Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών του Κτηματολογίου, στα πρότυπα που λειτουργεί  σήμερα το μητρώο για τους ελεγκτές δόμησης, που ελέγχουν τις οικοδομές και βγάζουν τα πορίσματα ελέγχου.

-«Στο Κτηματολόγιο ξεπεράσαμε το Νοέμβριο – – σε σχεδόν όλες τις περιφερειακές ενότητες όπου προχωρεί η κτηματογράφηση – το στόχο του 55%. Και συνεχίζουμε: Στελεχώνοντάς το με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Κάνοντας πράξη το Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο που θα διευκολύνει τον πολίτη.  Δρομολογώντας τη συνεργασία με το ΤΕΕ αλλά και την υλοποίηση του θεσμού του διαπιστευμένου μηχανικού» ανέφερε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης στη Βουλή κατά την ομιλία του για τον προϋπολογισμό του 2020.

Δημόσια εξουσία

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιώτης μηχανικός, με βάση ορισμένα απαραίτητα προσόντα, όπως σπουδές και επαγγελματική εμπειρία, θα πιστοποιείται από την πολιτεία ως ειδικός «Διαπιστευμένος Μηχανικός» για το Κτηματολόγιο, θα εγγράφεται στην ψηφιακή βάση του ΤΕΕ και αναλαμβάνοντας σχετικές υποθέσεις, με δική του ευθύνη θα γίνονται οι αναγκαίες αλλαγές στην κτηματογράφηση.

Ο μηχανικός αυτός θα είναι ελεύθερος επαγγελματίας και όχι δημόσιος υπάλληλος αλλά θα ασκεί δημόσια εξουσία κατ’ ανάθεση.

Για την εφαρμογή του νέου θεσμού θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία από την εφαρμογή του σε Γερμανία και Αυστρία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίλυση θεμάτων

Ο θεσμός του «Διαπιστευμένου Μηχανικού» στο Κτηματολόγιο, προκρίνεται από το ΥΠΕΝ, το ΤΕΕ και τους φορείς του τεχνικού κλάδου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανοιχτά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των Κτηματολογίου και την άμεση και ασφαλή επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων, που απασχολούν μεγάλο πλήθος ιδιοκτητών, που αφορούν τόσο στις περιοχές που βρίσκονται υπό κτηματογράφηση (στο 67% της χώρας), όσο και στις κτηματογραφημένες περιοχές, δηλαδή στο 33% της χώρας, που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

Στην αιχμή των προβλημάτων είναι οι διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, οι οποίες  με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται μόνον από το προσωπικό της εταιρίας του Κτηματολογίου, πράγμα, που σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο των εκκρεμών υποθέσεων και  την υποστελέχωση του φορέα έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις , αδυνατώντας στο μεταξύ οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε μεταβίβαση ή πώληση του ακινήτου τους.

Όπως εξηγούν επαγγελματίες του κλάδου, «το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι η διόρθωση σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο είναι μια βαριά διαδικασία, διότι θεωρείται ότι η κτηματογράφηση, μόλις τελειώσει γίνεται οριστική.

Έτσι, λοιπόν ο νομοθέτης έχει επιλέξει η διόρθωση να γίνεται μόνο από το ίδιο το Κτηματολόγιο. Μάλιστα, μπορεί ο πολίτης να καταθέτει αίτηση στο κτηματολογικό γραφείο της περιοχής του (με σχέδια, δικαιολογητικά κ.λπ.) για μια διόρθωση μερικών εκατοστών, αλλά αυτή γίνεται μόνο κεντρικά, δηλαδή στην κεντρική υπηρεσία του Κτηματολογίου”.

Διορθώσεις

-“Ο λόγος ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των στοιχείων της κτηματογράφησης αλλά δεν είχε υπολογιστεί σωστά ο όγκος που θα προέκυπτε. Επειδή, ιδίως στις παλαιές κτηματογραφήσεις, υπάρχουν πολύ συχνά τέτοιες αποκλίσεις, τους τελευταίους μήνες, όπου υπάρχουν μεταβιβάσεις ακινήτων με διορθώσεις, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις», σημειώνουν τεχνικοί παράγοντες και συμπληρώνουν πως «σήμερα στο Κτηματολόγιο υπάρχουν μόλις 4-5 υπάλληλοι που μπορούν (έχουν δικαίωμα) να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες, όταν οι αιτήσεις είναι χιλιάδες. Και η διόρθωση παίρνει χρόνο, διότι πρέπει να γίνει πάνω στο χάρτη, με βάση ψηφιακό αρχείο που έχει ετοιμάσει ένας μηχανικός – συνήθως τοπογράφος.

Αλλά παρότι είναι ηλεκτρονική η διόρθωση, δεν είναι αυτόματη, γίνεται σχεδόν με το χέρι και χρειάζεται προσωπική ενασχόληση εκατοστό -εκατοστό πολλές φορές», τονίζουν χαρακτηριστικά. Αποτέλεσμα αυτού, πολίτες να περιμένουν μέχρι και πέντε μήνες προκειμένου να τελειώσει μια διόρθωση και να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους. Μάλιστα, τα πράγματα τείνουν να γίνονται χειρότερα σε κάποιες περιπτώσεις που οι μικροδιαφορές μπορεί να επηρεάζουν τα πολεοδομικά και άλλα μεγέθη μιας ιδιοκτησίας, π.χ. την απόσταση από το όριο του οικοπέδου για μια οικοδομή, την αρτιότητα, τα τετραγωνικά που βγάζουν οι συντελεστές κ.λπ. και οι οποίες ενδεχομένως να ακυρώσουν μια αγοραπωλησία όταν ανακαλυφθούν.

Όπως λοιπόν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από τους επόμενους μήνες και στην Ελλάδα  ο «Διαπιστευμένος Μηχανικός» θα εγγυάται, για λογαριασμό του κράτους, την έγκαιρη και έγκυρη αλλαγή της γεωχωρικής βάσης του Κτηματολογίου.

Σημειώνεται ότι ο «Διαπιστευμένος Μηχανικός θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας το 2013 , αλλά έκτοτε δεν έγινε  η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που απαιτούνταν και έμεινε στα χαρτιά.

http://ecopress.gr/?p=26885