Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να προσέξω, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

«Η περιοχή μας θα πάρει παράταση;», αυτή η ερώτηση σίγουρα σε όσους συναδέλφους διαβάζουν αυτό το άρθρο έχει αποτυπωθεί για τα καλά μέσα τους καθώς την ακούμε συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως το τελευταίο διάστημα.

Η διαφορετική ημερομηνία έναρξης πολλών, οι συνεχής παρατάσεις και η αναμονή της εκδίκασης των προσφυγών στη Συμβούλιο της Επικρατείας για το υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Θεσπρωτίας-Κέρκυρας και Κυκλάδων έχουν φέρει τους πολίτες πραγματικά σε μία κατάσταση αγωνίας αλλά και εμάς να διαβάζουμε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου για να ενημερώνουμε.

Σημειώνεται πως με το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται τα πρόστιμα θα υπολογίζονται, όπως προαναφέρθηκε, με βάση την αξία του ακινήτου και τον χρόνο καθυστέρησης. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που θα καθυστερήσει τρία χρόνια θα πληρώσει περισσότερα από αυτόν που θα καθυστερήσει τρεις μήνες. Και η αξία των ακινήτων θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

Υπενθυμίζεται πως το Κτηματολόγιο σε μια προσπάθεια να μην μπλοκάρει το σύστημα έδωσε τη δυνατότητα σε αργοπορημένους ιδιοκτήτες να λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό εμπρόθεσμης δήλωσης, δηλαδή στην ουσία να κλείσουν ένα ραντεβού στο μέλλον.

Η Κέρκυρα.

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2020 αναμένεται να ξεκαθαρίσει η εικόνα για το τι θα γίνει με τις πέντε συμβάσεις που έχουν μπλοκάρει εξαιτίας δικαστικών διενέξεων των αναδόχων. Αυτές οι πέντε συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 7% των δικαιωμάτων και αντιστοιχούν στο 6,3% της έκτασης της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι και η Κέρκυρα.

Και επειδή σίγουρα όταν ανακοινωθεί και επίσημα η ημερομηνία θα υπάρξει αναστάτωση στους πολίτες να επισημάνω ότι στη φάση της ανάρτησης που διαρκεί δύο μήνες οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν πως έχει καταγραφεί η περιουσία τους κι αν υπάρχουν λάθη θα πρέπει να διατυπωθούν οι απαραίτητες αντιρρήσεις. Η διαφορά με την προανάρτηση είναι ότι σε αυτό το στάδιο οι αντιρρήσεις και οι αλλαγές γίνονται από αρμόδιες επιτροπές. Αυτό σημαίνει πως όσο προχωρούν τα στάδια τόσο μεγαλώνουν και οι δυσκολίες για τους αμελείς ιδιοκτήτες.

Όπως επισημαίνουν από το Κτηματολογικό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε ιδιοκτήτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κρίσιμες σημειώνω:

1. Ποια ακίνητα δηλώνονται;

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των 107 περιοχών, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά.

2. Τι να προσέξουν οι πολίτες;

Προτού υποβάλουν τη δήλωσή τους, οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχουν σχετικά με την ακίνητη περιουσία τους. Δηλαδή, να ελέγξουν αν οι τίτλοι κυριότητάς τους έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσουν εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.ά.

Ειδικά οι ομογενείς οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ως τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να το πράξουν είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

3. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης του Νόμου 2308/1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα, πρέπει να επισυναφθούν: α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει το ακίνητο (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.). Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει.

Προαιρετικά έγγραφα είναι: α) απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου β) τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει γ) απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

5. Σε περιπτώσεις κληρονομιάς τι ισχύει;

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ιδιοκτησιών, για τις οποίες απαιτείται η υποχρεωτική κατάθεση εγγράφων ως εξής:

* Αν η κυριότητα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει σε αυτόν που το δηλώνει δυνάμει διαφορετικών τίτλων (π.χ., το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».

* Αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως κληρονομητήρια). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

* Κληρονομιά με διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

* Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

* Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κτλ. Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

6. Πού θα βρω τα αναγκαία έντυπα;

Στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ ή στο www.ktimatologio.gr διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Οι δηλώσεις του Ν. 2308/1995 διατίθενται σε δύο έντυπα, Δ1 και Δ2. Το έντυπο Δ1 αφορά τους πολίτες που δηλώνουν πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, άλλη δουλεία. Το έντυπο Δ2 αφορά κατ αρχάς τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τα προαναφερθέντα. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.

Επίσης, δημιουργούνται τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο ΑΕ, ένα στο μετρό του Συντάγματος, ένα στο δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.