Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης στις επιτροπές διαγωνισμών έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την υπόδειξη τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου του ΤΚ/ΤΕΕ, στις επιτροπές διαγωνισμών έργων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, έτους 2020, για την ανάθεση συμβάσεων έργων προϋπολογισμού άνω των 1.