Νομοθετική ρύθμιση για συμβάσεις Μηχανικών με τους Δήμους.

Την προσεχή Παρασκευή θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει το δικαίωμα στην ΕΕΤΑΑ να υπογράφει συμβάσεις έργου στους μηχανικούς του ΤΕΕ, ώστε οι τελευταίοι να εκτελούν μελέτες και να εποπτεύουν την κατασκευή τεχνικών έργων στους δήμους και παράλληλα να στηρίζουν τεχνικά τις υπηρεσίες δόμησης και τις πολεοδομίες.
Αυτο δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ χωρίς ωστόσο να δοθούν παραπάνω λεπτομέρειες.