Κινητοποιήσεις μηχανικών για το ασφαλιστικό.

Με ανακοίνωση – παρέμβαση για το ασφαλιστικό, η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. περιγράφει τα προβλήματα των μηχανικών (εργαζόμενων και συνταξιούχων), καταλήγοντας σε κάλεσμα στην Πανελλαδική Απεργία την Τρίτη 18/2.

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης:

Όπως είχαμε περιγράψει σε προηγούμενες μας ανακοινώσεις ο νέος αντιασφαλιστικός Νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά η συνέχιση και συμπλήρωση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16), ο οποίος επέφερε μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, ενοποίησε τα Ταμεία και εξαφάνισε τα αποθεματικά τους.

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού (της τάξης των 80-100 €), σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς Νόμους. Η παρέμβαση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ευτυχώς απέτρεψε τη δρομολογημένη μείωση της προσαύξησης σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης, αλλά παραμένει αβέβαιη η τύχη της Ειδικής Προσαύξησης, η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στο Νομοσχέδιο. Παραμένουν όλα τα δυσμενή όρια ηλικίας (40 έτη και 62 ετών ή 67 ετών με 15 έτη) του Ν.4336/15, εξαφανίζεται η 13η και 14η σύνταξη παρά το γεγονός ότι πληρώναμε αντίστοιχες εισφορές, το κράτος εγγυάται μόνο την ελάχιστη Εθνική Σύνταξη.

Απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη αντιμετώπισης της απαράδεκτης (και παράνομης) καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων, ειδικά στους διπλοασφαλισμένους συναδέλφους, όπου σχεδόν 4 χρόνια μετά, δεν έχει εκδοθεί ακόμα καμία οριστική σύνταξη Διπλοασφαλισμένου (εκδίδονται με 2,5 χρόνια καθυστέρηση συντάξεις μόνο στο σκέλος του Δημοσίου). Αντίστοιχα μεγάλες καθυστερήσεις συναντάμε και στους μονοασφαλισμένους συναδέλφους μας (πρώην ΤΣΜΕΔΕ).

Πρέπει οπωσδήποτε να : (α) υπάρξει στελέχωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για να προχωρήσουν ταχύτερα οι απονομές (β) ολοκληρωθεί επιτέλους η προβλεπόμενη μηχανογραφική εφαρμογή για την παράλληλη ασφάλιση (γ) εκδοθούν άμεσα οι άνω των 2 ετών εκκρεμούσες οριστικές συντάξεις και μέχρι να επιλυθεί οριστικά το θέμα προτείνουμε τη χορήγηση Προσωρινής σύνταξης που να περιλαμβάνει και το σκέλος της Προσαύξησης Σύνταξης (στο 80% της αναμενόμενης) λόγω παράλληλης ασφάλισης, όπως ακριβώς γίνεται και για το ΜΤΠΥ.

Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά, ή την από κοινού ιδιωτικοποίηση τους σε επόμενη φάση. Τα κοινά πλέον κεφάλαια Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης ενδεχομένως να αποτελέσουν το «αποθεματικό» για τον διακηρυγμένο στόχο ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης, ο οποίος απουσιάζει μεν από το Νομοσχέδιο, παραμένει όμως ως πρόθεση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Παραμένουν μεν οι μειώσεις εισφορών που είχαμε πετύχει το προηγούμενο διάστημα (στο Εφάπαξ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ κλπ), αλλά υπάρχει ασάφεια για τη βάση υπολογισμού του ασφαλιστέου μισθού (προσωπική διαφορά) που μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις εισφορών.

Όσον αφορά στον υπολογισμό του Εφάπαξ, παρά τις άριστες μας γνώσεις στα μαθηματικά δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε το ακόλουθο:

Είναι δεδομένο ότι νέες καθυστερήσεις στις απονομές Συντάξεων και Εφάπαξ θα προκύψουν λόγω ενοποίησης ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ και νέων Εγκυκλίων. Το διοικητικό χάος που έχει ήδη προκληθεί σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ με συνεχή λάθη και εσφαλμένα ειδοποιητήρια, ειδικά στους μισθωτούς Μηχανικούς βάσιμα φοβόμαστε ότι θα γενικευθεί. Οι διαδικασίες ορθής παρακράτησης των εισφορών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ μέσω ΑΠΔ με ενιαίους κανόνες και επιστροφή ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν, επίσης απουσιάζουν.

         Απουσιάζουν επίσης τεκμηριωμένες προτάσεις μας, που έχουμε πολλαπλώς καταθέσει, όπως :

 1. η Πρόταση τροπολογίας για Μητέρες μονοασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ
 2. η κατάργηση μη ανταποδοτικών κρατήσεων του Ν3986/11
 3. η μείωση του ασφαλιστέου μισθού στις περιπτώσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης, που αποβαίνει σε βάρος των ασφαλισμένων
 4. η δυνατότητα μεταφοράς μέρους του μη παράλληλου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 5. η δυνατότητα χορήγησης του Εφάπαξ παράλληλα με τη χορήγηση της προσωρινής ΚΣ, ώστε να αποφευχθούν οι τεράστιες σημερινές καθυστερήσεις
 6. η έκδοση Εγκυκλίου με σαφείς οδηγίες για την παροχή της προσαύξησης σύνταξης (από το ΤΣΜΕΔΕ) στους ήδη συνταξιούχους προ Ν.4387/16
 7. η επαναφορά της δυνατότητας συνυπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του χρόνου που έχει διανυθεί στον πρώην ΕΛΠΠ σε κάποιο επικουρικό Ταμείο (πχ ΤΕΑΔΥ) , ειδικά σε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι μας δεν έχουν επαρκή χρόνο στο επικουρικό τους ταμείο.
 8. Όσον αφορά τον επανυπολογισμό της σύνταξης των προ Ν4387/16 Μισθωτών Μηχανικών προτείνουμε την κάτωθι τροπολογία:

«Στο άρθρο 25 του νέου ασφαλιστικού νόμου που τροποποιεί το άθρο14 του Ν. 4387/16 να προστεθεί μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1β του άρθρου 14 του Ν. 4387/16 το κατωτέρω εδάφιο: « στην περίπτωση της παράλληλης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόμου κατά την οποία οι εργαζόμενοι κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχες αποδοχές, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων συντάξεων θα ληφθούν οι αποδοχές με τις οποίες κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα κύρια σύνταξη του άλλου ταμείου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου 1β» .

Εμείς επιμένουμε σε όσα παλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

 1. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Όχι στην ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα  στην  κοινωνική  ασφάλιση.
 2. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της μέσω επαγγελματικών ταμείων
 3. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
 4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες

Για τους λόγους αυτούς καλούμε στην Πανελλαδική Απεργία την Τρίτη 18/2 με συγκέντρωση της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής στις 11:00πμ στο Υπ. Εργασίας (Σταδίου 29).