”Νέες αρμοδιότητες ΤΕΕ – Νέος ρόλος για τους μηχανικούς”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Έπειτα από 18 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το νέο, επικαιροποιημένο προεδρικό διάγραμμα που καθορίζει εκ νέου την οργάνωση και τη λειτουργία του ΤΕΕ.

Να υπενθυμίσω ότι τελευταία φορά που υπήρξαν αλλαγές ήταν τον Ιανουάριο του 2014 που είχαν υπερψηφιστεί τέσσερα ξεχωριστά άρθρα, που έδιναν λύση σε πάγια αιτήματα, πολλών ετών, των Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και από αυτά να ξεχωρίζουν ότι το ΤΕΕ είναι φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων με τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών επαγγελμάτων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων αλλά και την ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το ‘’νέο ΤΕΕ’’.

Πάμε τώρα στο σήμερα και στο νέο Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν.

Σε καμία περίπτωση δεν θα τις έλεγα αρνητικές. Αντιθέτως είναι προς την σωστή κατεύθυνση αν και θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις καθώς επίσης και ότι χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Π.Χ. Διαβάζουμε ότι ‘’το ΤΕΕ προχωρά στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας’’.

Γνωστό σε όλο τον κόσμο, ίσως όμως και όχι στο Υπουργείο Παιδείας που πρόσφατα έκανε Νόμο του Κράτους την εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων. Αφού λοιπόν δέχεται το γεγονός ότι το ΤΕΕ είναι αρμόδιο για προγράμματα τεχνικής παιδείας τότε γιατί δεν εισακουστήκαν οι αντιδράσεις στο πλαίσιο της συζήτησης επιώ του νομοσχέδιου του Υπουργείου Παιδείας;

Πάμε τώρα και λίγο στα ποιο τεχνικά ζητήματα.

Το Τ.Ε.Ε., ασκώντας τον ρόλο του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και ως επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των μηχανικών, αναπτύσσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης του έργου των μηχανικών και της Πολιτείας, είτε κατόπιν ανάθεσης από την Πολιτεία είτε με πρωτοβουλία της Διοίκησής του.

Και διαβάζουμε πλέον τις νέες αρμοδιότητες και βλέπουμε την πρόσθεση των ηλεκτρονικών συστημάτων (Αυθαιρέτων – Δόμησης κτλ).

Συγκεκριμένα στις υπηρεσίες αυτές καταλέγονται:

α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Αυθαιρέτων,
β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Αδειών Δόμησης,
γ) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων-Ενιαίο Λογισμικό-Τεχνικές Οδηγίες,
δ) Ανάθεση στο Τ.Ε.Ε. των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων,
ε) Παροχή νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των μηχανικών,
στ) Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτότητας Κτηρίου,
ζ) Ψηφιοποίηση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με δυνατότητα παροχής ψηφιακών αντιγράφων στα Μέλη του,
η) Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ε. με ανοικτή πρόσβαση,
ι) Νέο ανοικτό σύστημα υποβολής αιτήσεων και επιλογής ελεγκτών δόμησης,
ια) Διασύνδεση του Μητρώου μελών του Τ.Ε.Ε. με τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
ιβ) Πρόσβαση σε βάση δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας για θέματα Μηχανικών,
ιγ) Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4512/2018 (Α΄5) και την αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2046).
ιδ) Αναπτύσσει υποδομές και παρέχει υπηρεσίες που του ανατίθενται με τις υπουργικές αποφάσεις ΔΝΣγ/ οικ.42217/ΦΝ466 (Β’ 2235/2017), ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/ 2631 (Β’ 3976/2017), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 (Β’ 3136/ 2018), ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 (Β’3584/2018), ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/60699/7711 (Β’2872/2019), ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/ 7710 (Β’ 2871/2019).

Στην πράξη τι γίνεται…

Κάποιες από αυτές γνωστές, κάποιες όμως καινούργιες οι οποίες όταν έγιναν γνωστές υπήρξε ανησυχία πως θα εφαρμοστούν και κυρίως ποιος ο ρόλος του μηχανικού.

 Μπορεί οι νέες ρυθμίσεις όπως η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας να έχει ως στόχο την αύξηση της διαφάνειάς και την μείωση της γραφειοκρατίας εδώ όμως έρχεται να προστεθεί κάτι που κάποιοι ξεχνούν, τον ρόλο του Μηχανικού..

Για να μην κουράζω…

Δεν θέλω να μειώσω καμία ενέργεια που γίνεται προς την κατεύθυνση αναβάθμισης συστημάτων και διευκόλυνσης διαδικασιών.

‘’Κρούω όμως τον κώδωνα του κινδύνου’’, καθώς η δημιουργία όλου αυτού του συστήματος έχει αλλάξει την ιδιότητα του Επιστήμονα – Μηχανικού και τον έχει αντικαταστήσει με την ιδιότητα του διεκπεραιωτή – διαχειριστή υποθέσεων που δεν είναι καν ο ρόλος του.

Θέλω να ελπίζω ότι πλέον θα υπάρχει ένας διάλογος για όλα τα ζητήματα μας που πλέον και με βάση νόμου καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει καμία εφαρμογή χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

Και υπενθυμίζω ότι το επάγγελμα του μηχανικού δεν πρέπει να χάσει την αίγλη του. Πρέπει να στηριχτεί με κανόνες και ρυθμίσεις που θα κάνουν την ζωή μας ποιο εύκολη και θα μας αφήσουν (επιτέλους) να εκφραστούμε στον δικό μας τομέα.

*Ο Νίκος Κορακιανίτης είναι πολιτικός μηχανικός.