ΤΕΕ: προσεισμικός έλεγχος στα κτίρια με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

«Τα ιδιωτικά κτίρια μπορούν να ελεγχθούν σε ένα βάθος χρόνου, παράλληλα με την καθιέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και μάλιστα να δοθεί προτεραιότητα σε όσα έχουν χτιστεί προ του 1985. Το ίδιο θα συμβεί, εκτιμώ, και με τις υποδομές, μέσα από τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών».

Τη δήλωση αυτή διατυπώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στο πλαίσιο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή» με τίτλο «αντισεισμική θωράκιση όπως ενεργειακή αναβάθμιση» τονίζοντας ότι:

-«Παράλληλα, να δοθούν μόνιμα οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση ιδιωτικών κτιρίων που διατρέχουν κίνδυνο βλαβών από σεισμό, για παράδειγμα με έκπτωση φόρου όχι μόνο για τις εργασίες, που ήδη προβλέφθηκε, αλλά και για τα αναγκαία υλικά. Και πρέπει επίσης να συνδεθούν τα προγράμματα σεισμικής ενίσχυσης με εκείνα της ενεργειακής εξοικονόμησης» ενώ υπογραμμίζει ό ίδιος ότι:

-«Δεν μπορεί να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών: αυτούς που ζουν σε παλαιά κτίρια τα οποία χτίστηκαν χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και αυτούς που έχουν σύγχρονα και κατά το δυνατόν ασφαλή κτίρια».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνει ακόμη ότι:  «Η χώρα χρειάζεται ένα εκτεταμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου και αντισεισμικής προστασίας ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων, που να καλύπτει όμως όλα τα δομήματα: μνημεία, γέφυρες και τεχνικά έργα, φράγματα και όλες τις υποδομές. Το ΤΕΕ έχει συμβάλει με τα εθνικά προγράμματα ΑΝΤΥΚ και ΕΠΑΝΊΎΚ στην ενημέρωση και τεκμηρίωση προς τις εθνικές και δημοτικές αρχές. Χρειάζεται όμως και δράση.Προτείνουμε να προχωρήσει άμεσα ο έλεγχος όλων των δημοσίων κτιρίων με άμεσο πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο δομικής τρωτότητας, καθώς έχει ελεγχθεί λιγότερο από το 25% των δημοσίων κτιρίων».

Πηγή: ecopress.gr