ΤΕΕ Κέρκυρας: Συμπληρωματική ειδική πρόσκληση του Υποέργου Λαέρτης.


Το Π. Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ στο πλαίσιο του Υποέργου (8) – της πράξης “ΛΑΕΡΤΗΣ” δημοσιεύει συμπληρωματική ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης, στο Πακέτο Εργασίας Π.Ε.8.1- Α/Α 1, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είτε Μηχανολόγου Μηχανικού είτε Πολιτικού Μηχανικού είτε Μηχανικού Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην πληροφορική.