Αίτημα άμεσης επαναδιατύπωσης σε άρθρο του Τεύχους Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ κο Δημήτριο Οικονόμου, ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ζητά την άμεση επαναδιατύπωση σε άρθρο του Τεύχους Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής:

Θέμα: Αίτημα άμεσης επαναδιατύπωσης της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)»

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ζητά την άμεση επαναδιατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321 ΦΕΚ 313/Β/06-02-2020 «Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)», όπως παρακάτω:

«5. Τα Σ.Α. , σε ό, τι αφορά στα ιδιωτικά έργα, ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξαρτήτως εάν κατά τη διαδικασία και με βάση τα χαρακτηριστικά της μελέτης, διαπιστώνουν τη μη τήρηση από τον κύριο του έργου των ισχυουσών διαδικασιών ανάθεσης.

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε έργα δημοσίου ενδιαφέροντος και όταν κρίνουν ότι πληρούνται οι όροι για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, τα ΣΑ τεκμηριώνουν την άποψή τους και παραπέμπουν το θέμα στην αρμόδια για τη διοργάνωση του ΑΔ αρχή και, με βάση την δ του άρθρου 7 (*) και την 1ε (**) του άρθρου 14 του νόμου 4495/17όπως ισχύει, στο ΚΕΣΑ».

Είμαστε στη διάθεσή σας εφόσον θελήσετε να σας εκθέσουμε λεπτομερώς τις απόψεις μας και το σκεπτικό της προτεινόμενης από τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ άποψης επί του θέματος.

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρεται στο τεύχος οδηγιών:

5. Τα Σ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους ανεξαρτήτως εάν κατά τη διαδικασία και με βάση τα χαρακτηριστικά της μελέτης, διαπιστώνουν τη μη τήρηση από τον κύριο του έργου των ισχυουσών διαδικασιών ανάθεσης, ή την εξαίρεση μελέτης τεχνικού έργου από το χαρακτηρισμό ως αξιόλογου κατά το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του τεύχους οδηγιών εδώ

https://www.b2green.gr/el/post/77723/aitima-amesis-epanadiatyposis-se-arthro-tou-teychous-odigion-gia-ta-symvoulia-architektonikis