Κίνηση μηχανικών για την επιστροφή εισφορών ειδικής προσαύξησης.

Με ψήφισμά τους προς τους: α. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β. ΕΤΑΑ και γ. ΤΣΜΕΔΕ, οι διπλωματούχοι μηχανικοί συγκεντρώνουν υπογραφές διεκδικώντας την επιστροφή των εισφορών Ειδικής Προσαύξησης.

Στο ψήφισμα αναφέρουν τα εξής:

Οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016.

Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν.3518/06 πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο που με την κατάργηση του δεν έχει συμπληρωθεί, διεκδικούμε να μας επιστραφούν οι εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”, μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους.

Συμπληρωματικά να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

Μπορείτε να δείτε και να υπογράψετε το ψήφισμα, εδώ

https://www.b2green.gr/el/post/77727/kinisi-michanikon-gia-tin-epistrofi-eisforon-eidikis-prosayxisis