Πίνακες θεσμοθετημένων οικισμών Ν. Κέρκυρας.

Επισυνάπτονται οι πίνακες των θεσμοθετημένων οικισμών του Ν. Κέρκυρας, όπως έχουν τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί.

Attachments:

Download this file (ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1985_ΤΕΛΙΚΟ.pdf)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 1985_ΤΕΛΙΚΟ.pdf589 kB

Download this file (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf105 kB

Download this file (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ '23.pdf)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ’23.pdf220 kB

Download this file (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf120 kB