Νέο αίτημα αναστολής εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτηρίων ως nZEB.

Την αναστολή εφαρμογής της απαίτησης μελέτης κτηρίων ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης μέχρι το τέλος του 2020 με παράλληλη αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν προκύψει, ζητεί η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και όλους τους συναρμοδίους υφυπουργούς.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή «από την 1η Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε ισχύ η απαίτηση μελέτης όλων των νέων κτηρίων ως κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ή πιο απλά η απαίτηση κατάταξης τους σε ενεργειακή κλάση Α αντί για Β που ίσχυε μέχρι τότε.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε δέκτης των παρατηρήσεων των Μελών του, αυτών δηλαδή που καλούνται στην πράξη να εφαρμόσουν την παραπάνω απαίτηση. Μετά από τους πρώτους μήνες εφαρμογής τα σχόλια και οι προβληματισμοί που έχουν κατατεθεί αντανακλούν την πραγματική κατάσταση σήμερα.

Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις – προβληματισμοί, που απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας στις 19/2/2020, βάσει σχετικού εγγράφου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, είναι οι εξής:

  • Η απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης κατά δύο κατηγορίες μεταφράζεται σε απαίτηση μείωσης της κατανάλωσης κατά 50% σε ένα κτήριο που έχει ήδη υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Ενδεικτικά για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα τηρώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 το κόστος λειτουργίας για θέρμανση/ψύξη/ΖΝΧ είναι περίπου 5€/m2 /έτος ή 400€/έτος για ένα διαμέρισμα 880m2 με χρήση πετρελαίου, ενώ με χρήση Φυσικού Αερίου το αντίστοιχο κόστος για το ίδιο διαμέρισμα είναι περίπου 4€/m2/έτος ή 320€/έτος. Συνεπώς τα οικονομικά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση φαίνονται αρκετά στενά για μια τόσο μεγάλη αύξηση στις απαιτήσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων.
  • Η χρήση των «πιο» σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας και σε μικρότερο βαθμό οι λέβητες συμπύκνωσης για να πετύχουν στις δηλωμένες από τους κατασκευαστές τους αποδόσεις πρέπει να συνδυάζονται με αλλαγή στον σχεδιασμό και την χρήση τους. Ο σχεδιασμός, αλλά και η λειτουργία πλέον σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι απαραίτητος κάτι που δεν είναι εξασφαλισμένο ότι ο τελικός χρήστης θα εφαρμόσει στην πράξη, με άμεσο αποτέλεσμα την μη επίτευξη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων.
  • Επειδή η απόδοση των αντλιών θερμότητας επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, η αντιμετώπισή τους με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα (π.χ. Κοζάνη και Κρήτη) οδηγεί σε λανθασμένους υπολογισμούς και αστοχίες στη μελέτη Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.
  • Υπάρχει σημαντική έλλειψη όσον αφορά στο σχεδιασμό Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την εγκατάσταση τους σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης.

Τέλος, η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ Μαγνησίας απέστειλε στην ίδια επιστολή και τις προτάσεις που υπέβαλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών, ώστε μέχρι τις 31/12/2020 να γίνουν οι αναγκαίες συμπληρώσεις ή διορθώσεις της εθνικής μεθοδολογίας.http://Πηγή: b2green.gr