Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης η ΛΑΡΚΟ.

Και επίσημα μπαίνει σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης η Λάρκο, καθώς εκδόθηκε η σχετική απόφαση από το Εφετείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις τροπολογίας που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση, ορίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ θα συνεχίσει να λειτουργεί και να διατηρεί τις πάσης φύσεως συμβάσεις της. Ο διαχειριστής και μόνο για σπουδαίο λόγο μπορεί να καταγγέλλει συμβάσεις και εξ αυτών υποχρεωτικά αυτές των εργαζομένων με τις προαναφερόμενες συνέπειες.

Ο ειδικός διαχειριστής είναι εκείνος που διοικεί, λειτουργεί και εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Στην τροπολογία της κυβέρνησης προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας από το ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν στην ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, το ισόποσο της επιχορήγησης προαφαιρείται από το τίμημα κι επιστρέφει κατά προτεραιότητα έναντι άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου στο ελληνικό δημόσιο.

Ο ειδικός διαχειριστής σε 15 μέρες από τον διορισμό του προχωρά σε καταγραφή του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και εκπονεί σχέδιο δράσης για επιχειρησιακές και χρηματοοοικονομικές εκτιμήσεις την περίοδο της διαχείρισης. Τρεις μέρες μετά το 15νθήμερο επιδίδεται η έκθεση καταγραφής στους υπουργούς ΠΕΝ και Οικονομικών.

Σε πέντε μέρες μετά την επίδοση της έκθεσης, οι δύο υπουργοί μπορούν να αμφισβητήσουν την έκθεση.

euro2day.gr