Χρήση ωριαίου βήματος για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Ο Π.Συ.Π.Επ.Εν. πρόσφατα κατέθεσε στο ΥΠΕΝ κατάλογο προτάσεων* για την βελτίωση του σχετικού με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, θεσμικού πλαισίου. Μια από αυτές είναι, σε δεύτερο χρόνο όχι άμεσα, να γίνει μετάβαση σε ωριαίο χρονικό βήμα υπολογισμού.
Επειδή, για άλλη μια φορά και όπως φαίνεται κακόβουλα, έγινε διαστρέβλωση των προτάσεων μας και ερμηνεία κατά το δοκούν, διευκρινίζουμε ότι η χρήση ωριαίου βήματος για τους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης μπορεί να γίνει με τροποποίηση μόνο του υπολογιστικού τμήματος του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Διαβάστε παρακάτω την επιστολή με τις προτάσεις που κατέθεσε ο Π.Συ.Π.Εν.Επ.:

Θέμα: «Ευχαριστήρια επιστολή για τη συμμετοχή στην Τεχνική Εκδήλωση του Π.Συ.Π.Εν.Επ. και προτάσεις για τη βελτίωση του σχετικού με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, θεσμικού πλαισίου»

Αξιότιμη κυρία Γενική Γραμματέα, κα Αλεξάνδρα Σδούκου,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη 13η Τεχνική Εκδήλωσή του ΠΣΥΠΕΝΕΠ, που πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, με θέμα «Σχεδιασμός Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα». Η παρουσίασή σας ήταν πολύ χρήσιμη και κάλυψε μεγάλο μέρος των ερωτημάτων και των τρεχουσών αναγκών του τεχνικού κόσμου.

Η συμμετοχή σας προσέδωσε κύρος και ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας.

Με βάση τα όσα αναδείχθηκαν από τις εργασίες της εκδήλωσης έγινε ξεκάθαρο ότι η ισχύουσα μεθοδολογία υπολογισμού και εκτίμησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων παρουσιάζει λάθη και σημαντικά κενά ως προς την αξιολόγηση πολλών σύγχρονων – ήδη εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που συνεισφέρουν στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου, δηλαδή τον σχεδιασμό ενός κτιρίου ως nZEB.

Ως εκ τούτου, και για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων αλλά και τη μείωση πρόσθετων βαρών στους ιδιοκτήτες από λύσεις που δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, προτείνουμε να ανασταλεί η υποχρέωση κατάταξης των νέων κτιρίων στην κατηγορία Α μέχρι τη 31 η Δεκεμβρίου 2020, εκτός αυτών που ανήκουν στο δημόσιο, για τα οποία η αντίστοιχη υποχρέωση ισχύει από 31 η Δεκεμβρίου 2018. Παράλληλα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συμπληρώσεις/διορθώσεις της εθνικής μεθοδολογίας.

Προτάσεις άμεσης προτεραιότητας σχετικές με τη εθνική μεθοδολογία.

 1. Αναθεώρηση της Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ 20701-1 έτσι ώστε να αξιολογούνται αντιμετωπίζονται με ορθό τρόπο όλες τεχνολογίες που είναι σήμερα διαθέσιμες.
 2. Αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ 20701-2 και 20701-4 για απλοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις των διαδικασιών και τροποποίηση σε άλλες.
 3. Έκδοση νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 4. ‘Έκδοση νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής.
 5. ‘Έκδοση νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ Φωτοτεχνίας και Φυσικού Φωτισμού.
 6. ‘Έκδοση νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ Οικονομικής Αξιολόγησης Ενεργειακών Επενδύσεων.
 7. Διορθώσεις και τροποποιήσεις του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ προκειμένου να λυθούν τεχνικά θέματα και να επικαιροποιηθούν οι υπολογισμοί βάσει των προαναφερόμενων αλλαγών των ΤΟΤΕΕ.
 8. Αξιολόγηση προτάσεων/σεναρίων βάσει του πραγματικού μοναδιαίου κόστους ενέργειας ανά περίπτωση και δυνατότητα τροποποίησης του από τον χρήστη,
 9. Αναθεώρηση-Επικαιροποίηση Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για τη διαστασιολόγηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των παραπάνω : 6 μήνες για τα 1-6 και 9, επιπλέον 3 μήνες για τα 7 και 8 συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης αποσφαλμάτωσης (debugging) του λογισμικού. Συνολικά 9 μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω προτείνονται τα εξής:

Προτάσεις δευτερεύουσας προτεραιότητας σχετικές με τη εθνική μεθοδολογία.

 1. Προσθήκη στο ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων και κάποιων – των σημαντικότερων κατά περίπτωση χρήσης – καταναλώσεων που δεν λαμβάνονται σήμερα υπ’ όψη όπως καταναλώσεις από τον εξοπλισμό, τον εξωτερικό φωτισμό, για τη λειτουργία πισίνων, κ.α.,
 2. Μετάβαση σε ωριαίο χρονικό βήμα υπολογισμού από μηνιαίο που είναι σήμερα για την ορθότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας,
 3. Ριζική τροποποίηση – αναδιάρθρωση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ,
 4. Εκπόνηση μελετών cost optimal για όλες τις κατηγορίες κτιρίων βασισμένες σε ωριαίο και όχι μηνιαίο βήμα.
 5. Αναθεώρηση της διαδικασίας ενεργειακού ελέγχου κτιρίων ως συμπληρωματικής της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης και διαχωρισμός της από τους ενεργειακούς ελέγχους μεταφορών και διεργασιών.

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των παραπάνω : ένα έτος για τα 1, 2 και 5, επιπλέον 6 μήνες για τα 3 και επιπλέον 6 μήνες για το 4. Συνολικά δύο έτη. Εναλλακτικά το 4 μπορεί να υλοποιηθεί με χρήση αναγνωρισμένου λογισμικού ωριαίου βήματος (ενδεικτικά Energy+ -freeware) στο οποίο θα ενσωματωθούν ειδικές βιβλιοθήκες παραμέτρων που αφορούν στα εθνικά μας χαρακτηριστικά (κλιματολογικά, τυποποιΐες δομικών κατασκευών κλπ.).

Προτάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων και των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων, καθώς και της παρακολούθησης της υλοποίησης τους.

 1. Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου κόστους εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
 2. Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου κόστους ενέργειας ανά περιφέρεια και εθνικά σενάρια εξέλιξης τιμών και παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
 3. Δημιουργία Εθνικής Βάσης καταγραφής ενεργειακής αποδοτικότητας νέων και υφιστάμενων κτιρίων καθώς και εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Προτάσεις σχετικές με την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και των εκθέσεων Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού.

 1. Αναγραφή της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου σε οποιαδήποτε διαφημιστική προβολή.
 2. ‘Έκδοση ΠΕΑ ανά ανεξάρτητη κτιριακή μονάδα και όχι επί συνόλου κτιρίου – όπου το τελευταίο δεν είναι τεχνικά δόκιμο.
 3. Ισχύς ΠΕΑ 5 έτη με δυνατότητα επανέκδοσής του χωρίς ενεργειακή επιθεώρηση αλλά με τυποποιημένη ΥΔ του ιδιοκτήτη ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο ακίνητο που να επηρεάζουν την ενεργειακή του αποδοτικότητα.
 4. Ριζική αναθεώρηση των διαδικασιών επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
 5. Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής της υποχρέωσης επιθεώρησης συστημάτων Θέρμανσης-Κλιματισμού

Προτάσεις σχετικές την ποιότητα των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και των εκθέσεων Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης – Κλιματισμού.

 1. Σύσταση ανεξάρτητου μητρώου ελεγκτών των Ενεργειακών Επιθεωρητών
 2. Επαναφορά της αξιολόγησης για την παροχή της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή με τεκμηρίωση της επάρκειας ανά 5ετία
 3. Διάκριση του τριτογενούς τομέα σε δύο – τουλάχιστον – κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων (ενδ. μικρά καταστήματα, φαρμακεία, γραφεία σε χώρους κατοικιών κλπ. – νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εμπορικά κέντρα, γραφεία κλπ.) και θέσπιση διαφορετικών κριτηρίων για την έκδοση ΠΕΑ ανά κατηγορία (προσόντα Επιθεωρητή).

Προτάσεις σχετικές με τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων

 1. Αξιολόγηση του ποσοστού επιχορήγησης του προγράμματος ΕΚΟ με βάσει το εισόδημα όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου και όχι του συνιδιοκτήτη με το χαμηλότερο όπως πρακτικά γίνεται τώρα, με ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.
 2. Ουσιαστική εμπλοκή των μηχανικών στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΚΟ με μερική αντικατάσταση της ΕΑΤ ως ελεγκτικό μηχανισμό και με ανάληψη την αντίστοιχης ευθύνης από τον σύμβουλο έργου που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μηχανικός.
 3. Ενσωμάτωση του μέτρου της φοροαπαλλαγής για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΥΠΕΝ με σχεδιασμό αντίστοιχο με το ΕΚΟ.

Κατά πάγια φιλοσοφία των μελών του, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στέκεται αρωγός στο Υπουργείο και δηλώνει διαθέσιμος να βοηθήσει στην υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων.

https://www.b2green.gr/el/post/78065/chrisi-oriaiou-vimatos-gia-tous-ypologismous-energeiakis-apodosis-ktirion