Ν.4670/2020: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε σε η ΦΕΚ Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις.

Το ΤΕΕ Κέρκυρας στην επίσημη ιστοσελίδα του παραθέτει την σχετική διάταξη.

Δείτε το.

Ν.4670/2020: Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός ΕΦΚΑ και άλλες διατάξεις