”Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020” για δικαιούχο έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Στο πλαίσιο της συντονισμένης υποστήριξης των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στις 24-28 Φεβρουαρίου 2020 στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ημερίδα εκπαίδευσης Δικαιούχου έργων του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020».

Η εκπαιδευτική ημερίδα διοργανώθηκε από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνθηκε σε στελέχη Δικαιούχου του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και πιο συγκεκριμένα σε στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος της εκπαιδευτικής ημερίδας ήταν η αναλυτική ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του Δικαιούχου αναφορικά με:

  • την ένταξη και παρακολούθηση πράξεων,
  • τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και τις λίστες προέγκρισης,
  • τα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας,
  • τα θέματα καταπολέμησης της απάτης,
  • την παρακολούθηση πράξεων στο ΟΠΣ και
  • η περαιτέρω διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των Δικαιούχων

συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ.

https://www.b2green.gr/el/post/78212/systima-diacheirisis-kai-elegchou-espa-2014-2020-gia-dikaioucho-ergon-tou-epicheirisiakou-programmatos-metarrythmisi-dimosiou-tomea