Παιδικό χωρίο στη Βραζιλία.

Ένα νέο «παιδικό χωριό» στην άκρη του Αμαζονίου, από την αρχιτεκτονική εταιρεία Aleph Zero + Rosenbaum, παρέχει υπηρεσίες στα παιδιά των εργαζομένων στη Βραζιλία.

Οι αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν με το έργο χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό ξύλα τοπικής προέλευσης αλλά και άλλους φυσικούς πόρους, προκειμένου να προωθήσουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το κτίριο σχεδιάστηκε από κοινού με τα παιδιά για να τα κάνει να αισθάνονται μέρος του.