Υποβλήθηκαν 67 επενδυτικές προτάσεις στην Δυτική Ελλάδα που φθάνουν τα 68 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος εκδηλώνεται σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “αυτό προκύπτει από τις 67 επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων του 3ου κύκλου της δράσης ‘Γενική Επιχειρηματικότητα’ και του 1ου κύκλου του προγράμματος ενίσχυσης ‘πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων’, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016”.  Remaining Time-0:00FullscreenMute

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη “Γενική Επιχειρηματικότητα” κατατέθηκαν σύμφωνα με την Περιφέρεια, 18 αιτήματα επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή επτά στην Αχαΐα, έξι στην Αιτωλοακαρνανία και πέντε στην Ηλεία, συνολικών επενδύσεων ύψους 25,8 εκατομμυρίων ευρώ. 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, όπου περιλαμβάνεται η ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης και με την μορφή φορολογικών απαλλαγών. Με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί, προβλέπεται να δημιουργηθούν 74 θέσεις πλήρους απασχόλησης.  

Συγκριτικά με τους δύο προηγούμενους κύκλους υποβολής, παρατηρείται, σύμφωνα με την Περιφέρεια, “σαφής αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Δυτική Ελλάδα, αφού σε σχέση με τον 1ο κύκλο υποβολής (περίοδος υποβολής Οκτώβριος 2016 έως Ιανουάριο 2017), διαπιστώνεται αύξηση κατά 83% του συνολικού προτεινόμενου κόστους επενδύσεων και αύξηση κατά 126% σε σχέση με τον 2ο κύκλο υποβολής (περίοδος υποβολής Δεκέμβριος 2017 έως Μάιο 2018)”. 

Για το πρόγραμμα “Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” που προκηρύσσεται για πρώτη φορά, “υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση, αφού κατατέθηκαν 49 αιτήματα επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή 30 στην Αχαΐα, εννέα στην Αιτωλοακαρνανία και 10 στην Ηλεία, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων, ύψους 42,1 εκατομμυρίων ευρώ”. 

Επίσης, το συνολικό ποσό ενίσχυσης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 22,9 εκατομμύρια ευρώ, με προοπτική να δημιουργηθούν 114 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ