Αποκλειστικά μέσω Taxisnet η εγγραφή νέων χρηστών.

Από χτες η εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Οργανισμού και δεν παρέχονται στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάποιες από αυτές απαιτούσαν εγγραφή για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης (πιστοποιημένοι χρήστες), ενώ κάποιες άλλες ήταν διαθέσιμες και για συναλλασσόμενους που δεν είχαν κάνει εγγραφή.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και τη δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες, η διοίκηση του ΟΑΕΔ αποφάσισε η εγγραφή πιστοποιημένων χρηστών να γίνεται πλέον αποκλειστικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω διασύνδεσης με το TAXISnet, δίνοντας έτσι άμεσα πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη απόκτησης κωδικού πρόσβασης από τον ΟΑΕΔ και καθιστώντας μη αναγκαία την επίσκεψη στα ΚΠΑ2.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την εγγραφή νέων πιστοποιημένων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού είναι: http://www.oaed.gr/eggrafi.

Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ: http://www.oaed.gr/e-yperesies.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

http://www.oaed.gr/e-yperesies

Φυσικά πρόσωπα

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εσωτερικό

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

Αίτηση για επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Αίτηση για βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Αίτηση για ειδικό εποχικό βοήθημα

Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

Αίτηση για ειδικό βοήθημα, μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο

Αίτηση για ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Αίτηση για ειδικό βοήθημα, λόγω επίσχεσης εργασίας

Αίτηση για ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Αίτηση για συμπληρωματική παροχή μητρότητας

Αίτηση για άδεια σπουδαστών/φοιτητών

Αίτηση σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Αίτηση σε ειδικά προγράμματα νέων θέσεων εργασίας

Αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Αίτηση για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Αίτηση για χορήγηση επιταγών αγοράς βιβλίων

Αίτηση για χορήγηση επιταγών θεάματος

Αίτηση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας

Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, λόγω γήρατος

Βεβαίωση αυτασφάλισης

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ

Αίτηση εισαγωγής σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας

Υποβολή ένστασης

Εργοδότες/Επιχειρήσεις

Υποβολή αγγελίας θέσεων εργασίας

Υποβολή αγγελίας θέσεων μαθητείας

Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία

Αναζήτηση προσωπικού, μέσω του Δικτύου EURES

Υποβολή στοιχείων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Αίτηση σε πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας

Αίτηση παρόχου κοινωνικού τουρισμού

Αίτηση παρόχου κατασκήνωσης

Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων

Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών θεάματος

Ενεργοποίηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού

Ενεργοποίηση επιταγής για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ενεργοποίηση επιταγών για τα προγράμματα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων και θεάματος

Υποβολή ένστασης

Όλοι οι συναλλασσόμενοι

Απόκτηση κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.