Αύξηση 1,4% στην κίνηση εμπορευμάτων, επιβατών και κινητών μονάδων στο γ’ τρίμηνο του 2019.

Αυξημένη κατά 1,4% εμφανίστηκε στο γ’ τρίμηνο του 2019 η διακίνηση επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα: 

• Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το γ ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 1,4% ενώ η ίδια αύξηση 1,4% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ ́ τριμήνου 2018 προς το γ ́ τρίμηνο 2017. 

• Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους Ελληνικούς λιμένες το γ ́ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τη διακίνηση του γ ́ τριμήνου 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ ́ τριμήνου 2018 προς το γ ́ τρίμηνο 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,2%. 

• Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους Ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με το γ ́ τρίμηνο του 2018 παρουσίασε αύξηση 3,3 %, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ ́ τριμήνου 2018 προς το γ ́ τρίμηνο 2017 σημειώθηκε μείωση κατά 1,3%.