Απαγόρευση κυκλοφορίας: forma.gov.gr για το έντυπο – sms στο 13033

Η κυβέρνηση αναρτά το forma.gov.gr όπου όλες οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά. Εκεί μπορεί να βρει τους δύο τύπους εγγράφων, στις οποίες πρέπει να δηλώνουν την κίνησή τους. 

Θα υπάρχουν τρεις εναλλακτικές διαδικασίες για την τύπου βεβαίωση.

Ο πρώτος είναι η φόρμα, ο δεύτερος είναι ένα λευκό χαρτί, ο τρίτος είναι η αποστολή SMS στο 13033, όπου γράφει έναν αριθμό, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του. Τo sms αυτό είναι δωρεάν.