Παρατείνεται η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Παρατείνεται η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) έως την Τρίτη 25 Αυγούστουκαιέως τις 12:00 μμ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, θα εισηγηθεί την έγκριση του ΕΣΔΑστην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το νέοεπικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τη δεκαετία 2020-2030 έχει αναρτηθεί προς δημόσια διαβούλευση στη διεύθυνση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=11116).