“Πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις: Κατεδάφιση κτιρίων χωρίς ανθρώπινο κόστος”, γράφει ο Ν. Κορακιανίτης.

Ο σεισμός στην Σάμο που είχε τον τραγικό απολογισμό 2 νεκρών παιδιών έφερε στην επικαιρότητα ένα θέμα που έχουμε επισημάνει πολλά χρόνια και κυρίως τα τελευταία με αφορμή τους σεισμούς και τα προβλήματα που έρχονται στα επικαιρότητα.

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τις τελευταίες ανακοινώσεις με άμεσες δράσεις του ΥΠΕΝ τις οποίες πραγματικά επικροτώ αλλά παράλληλα λυπάμαι που αφορμή τους ήταν ο σεισμός στην Σάμο.

Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να θρηνούμε 2 παιδιά για να ληφθούν πρωτοβουλίες που πραγματικά έχουν επισημανθεί από όλους. 
Διαβάσαμε ότι θα υπάρχουν 7 δράσεις μέσα από τις οποίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα ετοιμόρροπα και εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Να υπενθυμίσω ότι πολλές φορές αρκετοί μηχανικοί “παραθέτω περσινό μου άρθρο με αφορμή τον σεισμό στην Αλβανία“, είχαμε επισημάνει την ανάγκη που υπάρχει για σύσταση επιτροπής που θα αποτελείται από το ΤΕΕ και από τους μηχανικούς του Δημοσίου για την καταγραφή και στην συνέχεια για την κατεδάφιση κτιρίων επικίνδυνων.

Έστω και τώρα με αφορμή τον μεγάλο σεισμό χαίρομαι που το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει σε αυτή την πρόταση με την σύσταση επιτροπής έστω και με εθελοντές μηχανικούς.

Όσον αφορά τα μέτρα να επισημάνω τα εξής: 

– Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τα ετοιμόρροπα κτίρια που υπενθυμίζουμε ανάγεται στο 1929 (!). Μακάρι να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά κενά της νομοθεσίας ιδίως όσον αφορά στη δυνατότητα γρήγορων επεμβάσεων για την επισκευή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων από τους δήμους ή και άλλους φορείς, χωρίς το ιδιοκτησιακό καθεστώς να λειτουργεί απαγορευτικά. Η ρύθμιση θα ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

-Με το ίδιο σχέδιο νόμου, ενεργοποιείται μετά από δεκαετίες άγονων προσπαθειών και δικαστικών ακυρώσεων, ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), κυρίως με τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή σε κατάλληλες περιοχές της χώρας (τηρουμένων όλων των περιβαλλοντικών όρων) και με την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης σε συνεργασία με το ΤΕΕ. (Το ΤΕΕ θα μας ενημερώσει για όσα αναμένεται να αναλάβει ή δεν το θεωρεί απαραίτητο;).

Μεταξύ άλλων, με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης οι ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων θα μπορούν να αποζημιώνονται για την αδυναμία υλοποίησης του συνόλου του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου. Αυτό θα τους δώσει τη χρηματική δυνατότητα να προβαίνουν στην συντήρηση και επισκευή του διατηρητέου κτιρίου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα συνδεθεί μέσω της Τράπεζας Γης με σχετικές χρηματικές καταβολές που θα δίνουν οι ιδιοκτήτες στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες των διατηρητέων.

-Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η καταγραφή και η σήμανση των ετοιμόρροπων κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Η καταγραφή θα γίνει σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που θα διαθέσει εθελοντές μηχανικούς σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεργασθεί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έτσι ώστε οι μηχανικοί να «βγουν στον δρόμο» ξεκινώντας από περιοχές προτεραιότητας.

-Μετά την καταγραφή των κτιρίων και την υιοθέτηση των νέων ρυθμίσεων, οι δήμοι θα αναλάβουν την επιχείρηση κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτιρίων. Για τον σκοπό αυτό θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο.

– Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα αναλάβει την ενημέρωση του κοινού και των μαθητών για τα ετοιμόρροπα κτίρια σε κάθε περιοχή.– Θα αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος από το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα εργαλεία του Δημοσίου.

Δεν θα σχολιάσω τίποτε άλλο πέρα από την λαϊκή ρήση “κάλλιο αργά παρά ποτέ”…

*Νίκος Κορακιανίτης: Πολιτικός Μηχανικός – Laisergo.