Κυκλοφόρησε ο έντυπος κατάλογος προϊόντων και λύσεων της ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Κυκλοφόρησε ο έντυπος κατάλογος προϊόντων και λύσεων της ΤΕΚΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
Ο κατάλογος είναι δωρεάν και όσοι επιθυμούν να τον έχουν μπορούν να επικοινωνήσουν στο Τηλ. 2310511871.

www.tekto.gr